×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آموزش سامانه جامع امور رفاهی -بهشتی پلاس-

 

جهت مشاهده نحوه اطلاع رسانی مدیریت امور رفاهی ر روی لینک زیر کلیک کنید

/uploads/42/2023/Aug/15/اطلاع رسانی مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

 

جهت مشاهده آموزش رزرو اماکن اقامتی در سامانه بهشتی پلاس بر روی لینک زیر کلیک کنید

/uploads/42/2023/Aug/15/اماکن اقامتی-بهشتی پلاس.pdf

 

جهت مشاهده آموزش ثبت بیمه تکمیلی  در سامانه بهشتی پلاس بر روی لینک زیر کلیک کنید

/uploads/42/2023/Aug/15/بیمه -کارمند-بهشتی پلاس.pdf

 

جهت مشاهده آموزش درخواست ثبت تفاهم نامه های رفاهی  در سامانه بهشتی پلاس بر روی لینک زیر کلیک کنید

/uploads/42/2023/Aug/15/تفاهم نامه-بهشتی پلاس.pdf

 

جهت مشاهده آموزش درخواست ثبت تسهیلات اقتصادی(ویژه همکاران) در سامانه بهشتی پلاس بر روی لینک زیر کلیک کنید

/uploads/42/2023/Aug/15/وام-کارمند-بهشتی پلاس.pdf

 

جهت مشاهده فیلم آموزشی نحوه احراز هویت در سامانه بهشتی پلاس بر روی فیلم زیر کلیک کنید

 

جهت مشاهده اسامی رابطین مرکز خود بر روی لینک زیر کلیک کنید

/uploads/42/2023/Aug/15/رابطین رفاهی مراکز.pdf

 

تنظیمات قالب